Så kan du utläsa kostnaden för företagslånet

När du lånar pengar från en långivare betalar du också en viss kostnad för detta. Hur den extra kostnaden för företagslånet betalas beror på de olika långivarna. Det kan till exempel handla om att långivaren använder sig av en procentuell räntesats som kan vara antingen rörlig eller fast. Räntan kan också vara antingen i månads- eller årsränta. Den kan också vara så att långivaren använder sig av en fast månadskostnad där du inte betalar någon ränta utan amortering och avgifter. Det finns också lån med räntetak.

Tänk på kostnaden för företagslånet i jämförelse av utbud. Detta är viktigt dels för att veta vilken återbetalningsförmåga som företaget har och dels hur de löpande kostnaderna och intäkterna ser ut. Exakt vad kostnaden blir beror främst på vilken långivare som ni väljer eftersom skillnaden mellan dem kan vara stor. Även villkoren och återbetalningstid kan variera mellan långivarna men i denna text fokuserar vi främst på kostnaden.

Vad blir kostnaden för företagslånet?

För att ni ska ha möjlighet att få det bästa lånet som passar just ert företag bäst är det en stor fördel att jämföra de olika långivarna och kostnaden för företagslånet. Det kan dock vara svårt att snabbt och enkelt se och jämföra långivarna emellan. Detta då de använder olika räntetyper som vi nämnt ovan. Räntan är givetvis en viktig del i kostnaden för ett lån men är också samtidigt bara en av flera aspekter av vad lånet kan kosta. Du bör därför kontrollera följande:

  • Var noga med att kontrollera om det är års- eller månadsränta som jämförs.
  • Är det fast eller rörlig ränta som avses?
  • Vilka andra avgifter såsom uppläggnings- eller administrationsavgifter tillkommer på kostnaden för företagslånet?

Det enklaste, och förmodligen det bästa, sättet att se kostnaden för lånet är att jämföra den effektiva räntan. Den effektiva räntan är nämligen den verkliga räntan som också inkluderar alla avgifter. För att kunna beräkna den totala kostnaden för ett lån bör du därför räkna på både ränta och avgifter som du ska betala årligen.

Villiam Forsberg