Finans

När du lånar pengar från en långivare betalar du också en viss kostnad för detta. Hur den extra kostnaden för företagslånet betalas beror på de olika långivarna. Det kan till exempel handla om att långivaren använder sig av en procentuell räntesats som kan vara antingen rörlig eller fast. Räntan kan också vara antingen i månads- eller årsränta. Den kan också vara så att långivaren använder sig av en fast månadskostnad där du inte betalar någon ränta utan amortering och avgifter. Det finns också lån med räntetak.

Tänk på kostnaden för företagslånet i jämförelse av utbud. Detta är viktigt dels för att veta vilken återbetalningsförmåga som företaget har och dels hur de löpande kostnaderna och intäkterna ser ut. Exakt vad kostnaden blir beror främst på vilken långivare som ni väljer eftersom skillnaden mellan dem kan vara stor. Även villkoren och återbetalningstid kan variera mellan långivarna men i denna text fokuserar vi främst på kostnaden.

Vad blir kostnaden för företagslånet?

För att ni ska ha möjlighet att få det bästa lånet som passar just ert företag bäst är det en stor fördel att jämföra de olika långivarna och kostnaden för företagslånet. Det kan dock vara svårt att snabbt och enkelt se och jämföra långivarna emellan. Detta då de använder olika räntetyper som vi nämnt ovan. Räntan är givetvis en viktig del i kostnaden för ett lån men är också samtidigt bara en av flera aspekter av vad lånet kan kosta. Du bör därför kontrollera följande:

 • Var noga med att kontrollera om det är års- eller månadsränta som jämförs.
 • Är det fast eller rörlig ränta som avses?
 • Vilka andra avgifter såsom uppläggnings- eller administrationsavgifter tillkommer på kostnaden för företagslånet?

Det enklaste, och förmodligen det bästa, sättet att se kostnaden för lånet är att jämföra den effektiva räntan. Den effektiva räntan är nämligen den verkliga räntan som också inkluderar alla avgifter. För att kunna beräkna den totala kostnaden för ett lån bör du därför räkna på både ränta och avgifter som du ska betala årligen.

Finans

Oavsett vilken anledning du har till att ansöka om ett lån utan UC bör du givetvis försöka hitta en långivare som passar just dig och dina behov. I dagens Sverige finns nämligen en uppsjö av olika långivare som kan erbjuda dig ett sådant lån.

Med det sagt är det inte möjligt att låna pengar utan att en kreditupplysning överhuvudtaget görs. Detta eftersom det är lagstadgat att en kreditupplysning måste göras. Upplysningen används sedan som ett led i kreditprövningen av dig som låntagare och om du kan beviljas lånet eller inte beroende på din ekonomiska situation.

Däremot finns det flera olika aktörer som kan göra denna upplysning som är en del i långivarens kreditprövning. Medan vissa långivare använder sig av UC anlitar andra företag som Bisnode, Creditsafe eller Safenode till att göra kreditupplysningen.

Att ansöka om lån utan UC har flera olika fördelar. Eftersom andra aktörer inte delar informationen med varandra gör det inget om du ansöker om lån på flera olika ställen. Om kreditupplysningen istället hade gjorts med UC hade detta sänkt din kreditvärdighet. Detta hade också lett till att du kan få svårare att få ett lån beviljat både nu och i framtiden.

Så hittar du en långivare som erbjuder lån utan UC

Att ansöka om lån utan UC kan innebära att du kan bli erbjuden lägre belopp än om du till exempel skulle ansökt om ett privatlån med UC. Du kan också få en högre ränta på ditt lån eftersom det anses vara en högre risk att låna ut pengar utan UC. Detta bör dock inte avskräcka dig. Det viktigaste är att du inte lånar mer pengar än vad du behöver och kan betala tillbaka. Detta gäller alla möjliga lån och givetvis inte bara lån utan att en kreditupplysning görs via UC.

Men som sagt, det finns en uppsjö med olika långivare som gärna erbjuder lån utan UC. Ett bra tips är att inte ta första bästa långivaren utan att jämföra de olika långivarna. Du kan enkelt se deras olika kostnader, räntor och lånebelopp. Nedan är några exempel på långivare som erbjuder sådana lån:

 • Slantar.nu
 • Ferratum
 • Fairlo
 • Mobillån
 • Lumify
 • Monetti
Artiklar

Hur gynnar hedgefonder individer och företag?

En hedgefond, även kallad en riskkapitalfond, är en förvaltad investeringsfond som samlar en grupp tillgångar i syfte att generera optimala vinster för investerarna. Termen ”hedgefond” är något missvisande, eftersom hedgefonder i allmänhet inte investerar direkt i någon specifik investering. I stället försöker de diversifiera en investering genom att använda derivatinstrument, såsom optioner och teckningsoptioner, för att uppväga den direkta risken för den underliggande tillgången.

Det finns många fördelar med att investera i en hedgefond. Fonderna kan användas som verktyg för kapitaluppskrivning, men som alla typer av investeringar måste du veta vad du gör och vara beredd att ta de ursprungliga riskerna med denna typ av investeringar.

En viktig faktor är att dessa fonder vanligtvis har en mycket hög risk. Dessutom, medan de vanligtvis kan generera en stor avkastning på din investering snabbt, om marknaden tar en vändning drastiskt kan de vinster du gör snabbt bli negativa. Innan du investerar i en viss hedgefond bör du därför göra din forskning, inklusive att förstå vilka typer av investeringar som vanligtvis görs av dessa fonder, och vilka nuvarande marknadsförhållanden som kan indikera att investeringen kanske inte lyckas. Dessutom har vissa investerare varit kända för att använda en fond för sin egen kortsiktiga vinst utan att överväga dess långsiktiga lönsamhet, så du bör utvärdera fondens resultat noggrant.

En av de främsta anledningarna till att investerare väljer att investera i en hedgefond är att minska risken för att investera direkt i själva aktien eller andra finansiella instrument.

Till exempel, om en investerare köper femhundra aktier i företag A:s aktie och sedan börjar se företagets aktiekurs sjunka med hundra procent, kommer de vanligtvis att sälja alla sina aktier till det pris som de köpte den till. Men om de istället hade köpt femtio aktier i företag A kan de besluta att behålla aktien, särskilt om priset fortsätter att falla. Om de säljer alla sina aktier på en gång, kommer de att förlora ännu mer pengar. Det är därför det finns hedgefonder. Dessa typer av fonder kombinerar kortsiktiga investeringsstrategier med långsiktiga, för att skapa en plan som är fördelaktig för alla investerare, inklusive de som har direkta investeringar i själva aktien.

En annan anledning till att många hedgefonder använder denna typ av investeringsstrategi är på grund av den finansiella kris som landet för närvarande står inför. I och med att arbetslösheten fortsätter att stiga och inflationen stiger sjunker dollarns värde avsevärt, vilket skapar en svår ekonomisk miljö för företag att verka i. Medan många investerare har flytt utomlands på jakt efter bättre möjligheter, har andra stannat kvar och har förblivit finansiellt stabila, delvis tack vare den solida förvaltningen av hedgefonder.

Dessa förvaltare har framgångsrikt klarat stormen som orsakats av den ekonomiska krisen, och som ett resultat av detta går det ganska bra för företag som använder hedgefonder. Detta resulterar i en win-win-situation för alla hedgefonder och företag som använder dem.

Genom att använda ett brett investeringsutrymme kan hedgefonder investera i ett mycket bredare spektrum av företag och branscher än vad som skulle vara möjligt utan hjälp av yrkesverksamma. På grund av deras stora investeringsutrymme kan de diversifiera sina investeringar, vilket gör det möjligt för dem att till och med tjäna pengar på industrier som kanske inte är lika lönsamma på nationell nivå. Den breda investeringsfriheten gör det också möjligt för dessa specialiserade typer av investerare att vara mer aggressiva när det gäller att göra riskfyllda investeringar, till exempel genom att ta positioner på aktiemarknaden om företaget går under. Detta gör det mer möjligt för företag att studsa tillbaka från ekonomiska problem, i motsats till att drabbas av betydande negativa förluster från en stor nedgång som den som landet för närvarande går igenom.

En sista fördel som hedgefonder kan ge investerare är förmågan att få tillgång till globala kapitalmarknader.

Eftersom så många investerare är oroliga för hur Förenta staterna och andra länder agerar vänder sig många av dem till globala investeringar som ett sätt att skydda sig själva och sina rikedomar. Hedgefonder ger dessa individer ett alternativ. I stället för att lägga sina pengar på en traditionell inhemsk aktiemarknad kan de investera internationellt och njuta av en bred investeringsbas. Detta är bara några av de sätt på vilka hedgefonder gynnar vanliga medborgare över hela världen.

Välja rätt registrerad investeringsrådgivare

En registrerad investeringsrådgivare är ett företag som är en direkt representant för ett mäklarföretag eller en statlig värdepappersbyrå eller båda och är behörig att ge professionell rådgivning om investeringar och / eller rekommendationer för investeringar. Den registrerade investeringsrådgivaren fungerar också som mellanhand mellan kunden och mäklarfirman och ser till att lämplig investeringsrådgivning ges enligt kundens investeringsplaner. De kallas ofta förmögenhetsrådgivare. I de flesta fall (men inte alla) måste en registrerad investeringsrådgivare registrera sig hos SEC, eller Securities and Exchange Commission, som representant för deras företag. Detta kräver att de avslöjar sina ekonomiska intressen när de ger råd.

Den vanligaste avgiftsbaserade finansiella rådgivaren är de som erbjuder råd på diskretionär basis som aktier och obligationer eller andra investeringar. Vissa kan ta ut en avgift för varje handel som de gör för kunden. Andra rådgivare kan ta ut en avgift per handel och/eller månatliga serviceavgifter för att hantera kundens investeringar. I vissa fall omfattas en registrerad investeringsrådgivares tjänster av ett avgiftsbaserat arrangemang. Sådana arrangemang används vanligtvis av mäklare när investeringsrådgivaren tillhandahåller tjänster som mäklaren inte erbjuder.

För att kunna välja en investeringsrådgivare är det viktigt att ta hänsyn till vilka egenskaper som är viktiga hos en finansiell rådgivare, såsom förmågan att hantera investeringsrisk och kapitaluppskrivning, förmågan att tillhandahålla omfattande finansiell utbildning och upplevda intressekonflikter. Några andra saker som är viktiga att tänka på är de avgifter som tas ut, investeringsmålen, investeringsstrategierna, potentiella intressekonflikter och rådgivarens rykte. En kombination av mål och strategier kan användas av proffsen för att uppfylla en kunds ekonomiska mål. Det finns också många fall där kombinationen av dessa komponenter kan uppnå samma mål, även om de upplevda intressekonflikterna kan spela en roll vid valet av kombination.

En översikt över investeringar

Att investera avser processen att tjäna mer vinster på dina befintliga investeringar samtidigt som du minimerar riskerna genom att använda finansiella instrument som obligationer, aktier och aktiefonder. Att investera ordentligt innebär att avsätta pengar till förväntan om någon belöning / vinst inom en snar framtid. Enkelt uttryckt innebär att investera helt enkelt att köpa en tillgång eller ett föremål med det primära syftet att tjäna pengar på själva investeringen eller uppskattningen av den underliggande tillgången genom tiden. I korta investeringar avser att köpa och hålla investeringar som kommer att generera pengar för dig så småningom eller som kommer att löna sig någon gång. Här är några viktiga tips som hjälper dig att förstå grunderna i att investera.

Det första du behöver veta är skillnaden mellan att investera i aktier och obligationer.

 • Aktier anses vara lättare att förstå såväl som enklare att hantera men obligationer å andra sidan är mycket mer komplexa och sofistikerade men medför också större risker.
 • Den främsta orsaken till detta är att innehavsperioden för aktier bara är några dagar medan innehavsperioden för obligationer nästan alltid är längre.
 • Dessutom beror mängden risk och belöning du kan få från dina investeringar i aktier och obligationer på vilken typ av investering och marknad du kommer att välja.
 • Chansen att dina obligationsinvesteringar betalar av ökar om du är villig att bära högre risker.

Att spara till din pension är en mycket viktig investeringsvana som bör utvecklas av alla investerare. Detta beror på att vid pension finns det inte mycket kontanter som du skulle ha fått från investeringar utan istället skulle du ha haft besparingar på ditt sparkonto. Det finns två typer av investeringar i sparkonto, nämligen; investera i värdepapper som obligationer och spara pengar som CD-värdepapper eller guldtackor. Investeraren kan gå för att investera i värdepapper om han tror att han kommer att få lite omedelbar och snygg avkastning medan sparande i guld kommer att vara idealiskt för långsiktiga investeringar.