Fem frågor innan företagslånet tecknas

Allt från nystartade småföretag till etablerade företag kan behöva teckna ett företagslån. Det är då firmatecknarna som har juridisk möjlighet att skriva under låneavtalet. Men innan avtal skrivs under är det viktigt att ställa ett par frågor. Frågor som kan spara företaget pengar och underlätta vid hantering av lånet. Besök denna sida för information om företagslån.

Varför ska lånet tecknas?

Det kan tyckas uppenbart att ett företagslån tecknas vid behov av pengar. Men det är exempelvis stor skillnad på om kapitalet ska användas till investering i nya inventarier eller för att lösa ett återkommande likviditetsproblem.

  • Inköp av inventarier – Vid inköp av inventarier kanske dessa kan användas som säkerhet för lånet vilket därmed kan ge bättre villkor. Exempelvis ges generellt lägre ränta om säkerhet finns.
  • Likviditetsproblem – Företag som ofta har likviditetsproblem kan lösa detta med exempelvis factoring eller kontokredit. Det är alltså inte säkert att lån är det bästa alternativet.
  • För att täcka lånekostnader – Företagslån bör enbart användas till att täcka andra lånekostnader om det nya lånet ger bättre villkor.

Hur stort belopp behövs?

Beräkna hur stort belopp som primärt behövs och se sedan över företagets totala låne- och kreditsituation. Finns det kreditkortsskulder eller andra småskulder kan dessa även lösas vid samma tillfälle. Generellt ges lägre ränta, och bättre villkor med ett enda större lån än flera småkrediter. När företagslån ska tecknas finns alltså en fördel att inte enbart se till det enskilda lånebehovet utan se över hela företagets behov av lån och krediter.

Krävs det borgen för lånet?

När företagslån tecknas till enskild firma eller små aktiebolag brukar banken kräva borgen. I korthet innebär det att en person (eller ett par personer) tar juridiskt ansvar för lånet. Banken kan därmed kräva in lånesumman från dessa personer, vilket exempelvis kan ske om företaget inte återbetalar lånet enligt avtal.

Vad kostar det?

En del företagslån har ränta – andra enbart avgifter. Det går alltså inte enbart att jämföra räntor för att hitta det billigaste alternativet. Det är viktigare att se på kapitalkostnaden, dvs. hur mycket det kommer att kosta under hela löptiden.

Har förslag tagits från flera banker?

Med olika räntesatser, olika amorteringstider och andra villkor är det viktigt att jämföra flera olika banker. Detta sker enkelt via låneförmedlare vilka hjälper företag att snabbt jämföra räntor från flera olika banker.

webmaster
Senaste inläggen av webmaster (se alla)