Vet du vad som ingår i ett mäklararvode i Stockholm?

Det här med fastighetsmäklare och deras arvoden kan vara ganska krångligt och svårbegripligt för den som inte riktigt är insatt. Det finns många olika faktorer som påverkar arvodet uppåt och nedåt. Dessutom brukar den objekttyp som ska säljas vara en faktor som i hög utsträckning har en inverkan på detta. Därför är det viktigt att du läser på och förstår vad som är ett normalt och rimligt mäklararvode i Stockholm.

Det är nämligen långt många fler än enbart du som undrar hur dessa arvoden egentligen beräknas och vad en fastighetsmäklare faktiskt kostar att anlita. Den oundvikliga sanningen är nämligen att en stor andel av alla privatpersoner som är aktiva på marknaden har en ganska vag bild av hur dessa mäklararvoden fungerar i praktiken. Detta gäller även de personer som nyligen har köpt eller sålt en fastighet med en mäklares hjälp. Dessutom vet få vad denna provisionsbaserade ersättning i slutändan går till.

Mäklare i Vasastan debiterar vanligtvis rörliga mäklararvoden

Det arvode vilket du betalar till den mäklare i Vasastan som du anlitar är en avgift som du betalar för att få din bostad såld av denne. Avgiften täcker de kostnader och ersättningar som är involverade i en framgångsrik försäljning av bostaden. Arvodet täcker därmed alla de tjänster som din fastighetsmäklare tillhandahåller i samband med affären.

Mäklararvoden består ofta av en procentuell andel av köpeskillingen. Denna förhandlas fram på förhand innan du och mäklaren undertecknar ett avtal och sedermera lägger ut bostaden till försäljning. Vissa fastighetsmäklare debiterar dock en fast avgift istället för en rörlig sådan.

Detta får du för det mäklararvode i Stockholm som du betalar din mäklare

Arvodet är alltså den ersättning som din fastighetsmäklare debiterar dig för sina tjänster. Men vad får du då för det mäklararvode i Stockholm som du betalar denne? Några exempel på de tjänster som du betalar för genom denna provisionsbaserade ersättning är:

  • värderingen av din bostad
  • planering och förberedelser inför marknadsföringen och försäljningen av bostaden
  • löpande rådgivning under processens gång
  • anordnandet av visningar för spekulanter
  • hanteringen av budgivningen
  • kontraktsskrivning.

Därför anser vi att mäklaren i de allra flesta fall är väl värd sitt arvode!

webmaster
Senaste inläggen av webmaster (se alla)