Är det lönt att köpa preferensaktier?

Har du funderat på att köpa preferensaktier? Det är ett bra sätt att stärka upp kassaflödet i portföljen. Ändå är det inte helt riskfritt. Den höga utdelningen, de regelbundna utdelningarna och förturen lockar. Men är det verkligen värt att köpa preferensaktier?

Detta är preferensaktier

Vad är egentligen preferensaktier? Det är en form av aktier som ger dig förtur till utdelningen. Blir det problem i bolaget får de som äger stamaktierna vänta på sin utdelning till dess att du som har preferensaktier har fått dina pengar. Samma sak gäller om det blir aktuellt med likvidation.

Utdelningar fyra gånger per år

De flesta svenska utdelningsaktier har utdelningar en gång om året. Ofta är utdelningen på våren. För preffar är det istället utdelning fyra gånger per år. Som grädde på moset är direktavkastningen mycket högre i preferensaktier jämfört med i stamaktier. Det är inte ovanligt med en direktavkastning på 5 – 9 procent per år.

Ska man köpa preferensaktier?

Det kan vara lätt att invaggas i falsk trygghet med preferensaktier. Hög och regelbunden utdelning som känns säkrare än utdelningen för stamaktier lockar. Men det är viktigt att komma ihåg att det aldrig finns några garantier för att det blir någon utdelning. Preferensaktier ska enligt aktieexpert Samuelssons Rapport bara vara en krydda i portföljen. Att bygga en portfölj helt av preferensaktier kommer att skada den långsiktiga avkastningen. Orsaken är att preferensaktier vanligtvis har en mycket sämre totalavkastning än motsvarande stamaktier. Eftersom preferensaktier har en inlösenkurs fungerar det som ett slags tak för aktiekursen. Kursen kan utvecklas över inlösenkursen men den brukar sällan gå särskilt mycket högre än så. Är du långsiktig ska du alltså vara försiktig så att du inte köper för många preffar.

Totalavkastning viktigare

Hög direktavkastning i all ära, men ska du inte leva på direktavkastningen idag är det egentligen mer intressant att titta på totalavkastningen. Problemet är att direktavkastningen är något som känns mer konkret. Du vet mer eller mindre hur mycket pengar du får varje månad. Många värdesätter tryggheten. Det är dock en falsk trygghet. Utdelningarna kan nämligen utebli även i preferensaktier. Visst är det skönt med hög direktavkastning, men i slutändan är det faktiskt hur mycket pengar du tjänar totalt sett som spelar roll.

Diversifiera portföljen

Preferensaktier är bra om du vill diversifiera portföljen. Det faktum att de har hög direktavkastning och utdelningar fyra gånger per år gör att du kan höja den riskjusterade avkastningen med en liten mängd preffar i portföljen. Hur mycket preferensaktier man ska äga är givetvis individuellt men runt 10 till 15 procent kan vara lämpligt.

Katrina Eriksson
Senaste inläggen av Katrina Eriksson (se alla)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *