Sverige bästa utdelningsaktier för utdelningsinvesterare

Som investerare kan du få två olika sorters avkastning på ditt investerade kapital: värdetillväxt eller utdelning. I vissa fall kan du få en kombination av bägge dessa, vilket kan vara att föredra i vissa fall. Men eftersom du har hamnat på denna sida antar vi att du är på jakt efter Sveriges bästa utdelningsaktier. Därför ska vi inte göra dig besviken utan istället göra som utlovat – att diskutera utdelningar och utdelande bolag på den svenska börsen!

Utdelningar är ett ämne som är hett diskuterat och debatterat på aktieforum runtom i världen. Många nybörjare har till en början lite svårt att sätta sig in i exakt vad en aktieutdelning är. I praktiken rör det sig om att en andel av ett börsnoterat (eller onoterat) bolags vinst delas ut till aktieägarna. Det är dock inte alla företag som faktiskt gör detta. Det är styrelsen som har till uppgift att fatta beslut om huruvida en utdelning ska göras. Beslutet fattas vanligtvis utifrån en rad olika faktorer. Några exempel på dessa är hur pass stor vinst företaget har gjort och vilka investeringsbehov som finns. Det är främst då företaget är överkapitaliserat och inte anser sig kunna skapa en lika god avkastning på kapitalet som investerarna kan som pengar delas ut.

Vilka är Sveriges bästa utdelningsaktier?

Exakt vad som gör en utdelningsaktie bättre än en annan är förstås en subjektiv fråga. Preferenserna varierar nämligen mellan olika investerare. Vissa utdelningsinvesterare föredrar att få en så hög utdelning som möjligt räknat i procent. Andra investerar hellre i bolag som har en stigande trend när det kommer till utdelningar sett ur ett långsiktigt perspektiv.

När det kommer till den senare kategorin investerare brukar dessa föredra aktier såsom dessa:

  • Castellum
  • Assa Abloy
  • Swedish Match
  • AstraZeneca
  • Bahnhof
  • Evolution

Det finns dock många fina bolag att välja mellan på börsen. Du behöver även ta reda på vilken slags utdelningsinvesterare du är – en som jagar bolag som delar ut en stor andel av sitt kapital eller en med ett lite mer långsiktigt perspektiv. Först då kan du hitta de bolag som har börsens bästa utdelningsaktier för just dig!

webmaster
Senaste inläggen av webmaster (se alla)