Börsfond

Konsten att på ett hållbart och stabilt vis skala upp en verksamhet är inte någonting man lär sig i en handvändning. Även den med lång erfarenhet av att driva privat företag utan några anställda, kan ha svårt att sätta sig in i det tankesätt som krävs för att man skall kunna skala upp och våga ta de risker som är en del av att jobba för snabbare tillväxt i verksamheten.

Det är därför allt mer vanligt förekommande att man kallar in konsulter som är specialister på denna del av företagsambitioner. Vinsten med att anlita proffs vid expansion är stor. Dels kan man få en indikation på om man tänkt helt fel och riskerna är för stora för att man skall kunna satsa. Samtidigt kan man också få hjälp med hur man skall gå tillväga för att en genomförbar upp-skalning av verksamheten skall falla ut som man hoppats. I mångt och mycket rör det sig om att beräkna och titta på siffror. Den ekonomiska aspekten är givetvis också viktig och man kan räkna med att det finns lösningar där uppskjutna skatter i expansionsfonder, eller tillfälliga investeringar är tänkbara.

ROI – return on investment

Det spelar ingen roll om det är någon annan som investerat i verksamheten eller om det är du som ensam ägare som investerar. Att tänka på ROI, return on investment, är viktigt för att man skall kunna avgöra vad som är rimligt och inte. Om en investering inte kan betala sig inom loppet av fem år, kanske det är någonting man skall avvakta med. Självklart kan man göra stora investeringar för framtiden, men det måste samtidigt finnas marginaler och en reell möjlighet att det hela går i lås vilket är svårt att spekulera kring om det rör sig om år.

Även om man kan vilja expandera snabbt och ta chansen till stora utvecklingstillfällen, är det inte alltid man har belägg för att genomföra det hela. Tänk igenom allting noga och ta risker du tror håller.